Priser for fotografering

Prisen for at få taget et foto variere meget. Det afhænger af hvor langt fotografen skal køre, hvor længe der skal arbejdes, og hvor meget tid efterbehandlingen af fotoet tager. Den sidste del kan sagtens tage længere tid end selve fotograferingen. Endelig er der også forskel på den pris fotografen tager for sit arbejde. En pris på 15.000 kroner kan måske være billig for en opgave, mens 500 kroner kan være dyr. Det er derfor meget vanskeligt at stille fotograferne op i skema og sammenligne dem der, så prisen er noget der direkte skal aftale imellem fotografen og kunden. Som kunde er det dog meget vigtigt at få fortalt så tydeligt hvilke forventninger der er til opgaven, og hvordan resultatet skal være. Find derfor en fotograf som kan fremvise resultater der er så tæt på det der ønskes – derved skulle resultatet være bedst muligt sikret..

Vi anbefaler altid at aftale både omfang og pris for en opgave, og skriv det gerne ned så misforståelser kan undgåes. Både som fotograf og som kunde er misforståelser og forventninger der ikke opfyldes noget som man gerne vil undgå.

Mvh

Find din fotograf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *